Bezpłatne WiFi

W naszym obiekcie wyposażonym w sieć Wifi++ oferujemy bezpłatne bardzo szybkie połączenie umożliwiające:

+ Swobodną nawigację z bardzo dużą prędkością

+ Rozmowy i komunikację za pośrednictwem połączeń audio-wideo

+ Oglądanie filmów i Państwa ulubionych programów w technologii streaming

+ Szybkie ściąganie filmów i ich oglądanie w technologii HD

Dzięki naszemu bezpłatnemu i nieograniczonemu połączeniu Wifi, możecie pozostać w kontakcie z Waszymi bliskimi lub sfinalizować sprawy zawodowe!